Unirol

Oferta

Oferta

Specjalizujemy się w produkcji:

 • kostki brukowej uszlachetnionej nano-miedzią,
 • betonu towarowego w klasach C8/10 - C30/37,
 • Big Block (NOWOŚĆ)
 • pracach drogowych, wodnokanalizacyjnych, ziemnych i budowlanych.

Klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie:

 • dostawy betonu na budowę (posiadamy 7 samochodów betono-mieszarek o pojemnościach 7-10 m3),
 • podawania betonu pompami o różnym zasięgu,
 • badań laboratoryjnych oraz opracowania recept według wymagań i specyfikacji odbiorcy,
 • produkcji betonu w oparciu o nowoczesne technologie zgodnie z normami europejskimi,
 • produkcji kostki brukowej wzbogaconej nano dodatkami,

Węzły charakteryzują się tym, iż:

 • posiadają dużą wydajność (40 – 60 m³/h),
 • spełniają wymogi z zakresu ochrony środowiska (filtry do cementu, niski poziom hałasu),
 • zapewniają kontrolę komputerową wszystkich procesów technologicznych, w tym produkcji mieszanki betonowej,
 • dopuszczają możliwość dozowania kilku rodzajów domieszek do betonu,
 • zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowniczą.

Kostka

O firmie

O firmie

Przedsiębiorstwo UNIROL istnieje na rynku budowlanym od 1989 roku.
Specjalizuje się w pracach drogowych, wodnokanalizacyjnych, ziemnych i budowlanych.

Przedsiębiorstwo jest zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego, z siedzibą Firmy w Grajewie przy ulicy Robotniczej 6.
Większość prac wykonuje na obszarze północno - wschodniej Polski (województwa: podlaskie, warmińsko - mazurskie)

Firma UNIROL dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz doświadczoną kadrą techniczną.
Pozwala to na wykonywanie powierzonych prac szybko i solidnie oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi.

P.H.U. UNIROL

19-203 Grajewo, ul. Robotnicza 6

tel./fax 86-272-25-68, 86-272-88-86

unirol.grajewo@wp.pl

EU

PHU UNIROL realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0267/18 pn.: „Wykorzystanie luminescencji do produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych w PHU UNIROL Dorota Kulikowska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności regionu, Działania 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Projekt zakłada rozbudowę przedsiębiorstwa i rozpoczęcie produkcji ekologicznych produktów: kostki betonowej oraz obrzeży trawnikowych z efektem luminescencji. Niezbędnym do uruchomienia produkcji nowych produktów jest budowa nowej hali produkcyjnej oraz zakup urządzeń wchodzących w skład ciągu technologicznego całej linii produkcyjnej.

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowych, innowacyjnych i ekologicznych produktów – drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych z efektem luminescencyjnym.

Planowane efekty:

- rozszerzenie oferty sprzedażowej,

- zwiększenie produkcji dotychczasowych asortymentów produktów,

- wdrożenie innowacyjnego sposobu produkcji luminescencyjnych kostek i obrzeży betonowych,

Wartość projektu: 22 467 784,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 399 998,02 zł

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Innowacyjnej gospodarki.

Zrealizowaliśmy projekt POIG.04.03.00-00-E82/12 „Wdrożenie nowej technologii produkcji kostki brukowej uszlachetnionej nano - dodatkami” w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny POIG 2007 - 2013.

ue

BIG BLOCK

BIG BLOCK - Nowość!

PHU UNIROL specjalizuje się w produkcji Big Block, które mają szerokie zastosowanie w budownictwie drogowym, przemysłowym oraz rolnictwie. Budowane z nich mury oporowe można wykorzystać do budowy silosów, wiat, ścian przeciwogniowych, umocnień skarp oraz pomieszczeń do magazynowania.

Jedną z najważniejszych zalet murów oporowych jest ich łatwość przestawiania i montowania w dogodnym dla Państwa miejscu. Produkujemy dwa rodzaje Big Block – pełne i wyposażone w specjalne otwory które umożliwiają przekładanie i adaptację bloków za pomocą wózka widłowego.

Galeria

Galeria

Kontakt

Kontakt

Sekretariat
tel. 86 272 25 68 w.2
unirol.grajewo@wp.pl

Dział handlowy
tel. 86 272 25 68 w.1
handlowy@unirol.net.pl

Dział techniczny
tel. 86 272 25 68

Dział księgowy
tel. 86 272 25 68 w.202
ksiegowosc@unirol.net.pl

Beton towarowy
tel. 86 272 25 68 w.1
mobile. 662 122 198

Kostka brukowa “NANO”
tel. 86 272 25 68 w.1
mobile. 662 122 198

P.H.U. UNIROL Dorota Kulikowska
ul. Robotnicza 6
19-200 Grajewo
NIP 719 116 10 76

tel/fax. 86 272 25 68
tel. 86 272 88 86